سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 25 بهمن 1400 ساعت 9:44 https://www.thmporg.ir/news/5354/معرفی-مدیریت-اداری-مالی-پشتیبانی -------------------------------------------------- عنوان : معرفی مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی -------------------------------------------------- متن : محمود سیفی مدیر اداری، مالی و پشتیبانی شماره تماس: 22901270 شماره فکس:  22901245 ایمیل: شرح وظايف مديريت: اجراي كليه سياست‌ها و خط‌ مشي‌هاي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان. نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان. انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري، طبقه‌بندي مشاغل، صدور احكام، حضور و غياب، بازنشستگي و ساير امور مرتبط. همكاري و هماهنگي با واحد آموزش مركز و مديريت مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌هاي آنان. بررسي و شناخت سيستم‌هاي موردنياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه‌اندازي و پشتيباني سيستم‌هاي طراحي شده و موردنياز سازمان. ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان. سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارايه خدمات موردنياز استفاده‌كنندگان. ارايه خدمات پشتيباني سخت‌افزاري به واحدهاي سازمان.  انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكاري امور منابع انساني و پشتيباني مركز. چارت سازمانی:  مدیریت اداری مالی وپشتیبانی محمود سیفی 22901270 مسئول دفتر: افشار یوسفی 75033212 خط مستقیم 22901270-71 فکس 22901245-68 فن آوری اطلاعات  IT   آقای فامیلی 75033211 آقای ریحانی 75033204 خط مستقیم 22901283 امور مالی آقای اسدی(ذیحساب)           75033120 آقای منیری 75033107 خانم محمدی      75033273 خط مستقیم              22901273 فکس 22901275 امور اداری آقای کاکاوند 75033210 آقای محبی 75033206 خط مستقیم 22901267 فکس 22901267 دبیرخانه خانم صالحی 75033010 آقای خاکساری 75033012 خط مستقیم 22901197 فکس 22901196   مسئول امورعمومی و پشتیبانی آقای صالحی 75033230 خط مستقیم 22901272 کار پردازی آقای محمدی 75033233   75033234 خط مستقیم 22901284 فکس 22901284 امور رفاه و ورزش آقای کمال تقی زاده 22901198 خط مستقیم 22901198 فکس 22901198 انبار و اداره اموال آقای حکی 75033161 نقلیه آقای محمدی 75033130 واحد تاسیسات آقای علیخانی 75033235 تلفن خانه آقای مظفری 22901250