سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:50 https://www.thmporg.ir/news/6100/معاملات-بخش-عمومي-كشور -------------------------------------------------- عنوان : معاملات بخش عمومي كشور -------------------------------------------------- متن :   معاملات بخش عمومي كشور