سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 23 دی 1399 ساعت 9:50 https://www.thmporg.ir/gallery/5129/1/گزارش-تصویری-چهارمین-جلسه-کمیته-سلامت-اداری-صیانت-حقوق-مردم -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم -------------------------------------------------- چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ساعت 13 روز دوشنبه 22 دیماه 1399، به ریاست مسعود شفیعی رئیس این سازمان برگزار شد. متن : چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ساعت 13 روز دوشنبه 22 دیماه 1399، به ریاست مسعود شفیعی رئیس این سازمان برگزار شد.