سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 28 تير 1400 ساعت 13:03 https://www.thmporg.ir/gallery/5543/1/گزارش-تصویری-جلسه-بررسی-ماژول-مخاطرات-طبیعی-توسط-شرکت-بنیان-زمین -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه بررسی ماژول مخاطرات طبیعی توسط شرکت بنیان زمین -------------------------------------------------- صبح روز دوشنبه 28 تیرماه 1400 جلسه بررسی ماژول مخاطرات طبیعی توسط شرکت بنیان زمین با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پرستو شولستانی؛رئیس گروه آمایش و برنامه‌ریزی سازمان، محمد غیبی؛رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان، رضا پیروزی؛کارشناس برنامه‌ریزی و آمایش سازمان و عوامل شرکت بنیان‌زمین برگزار شد. متن :