سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:22 https://www.thmporg.ir/news/6109/دستورالعمل-نحوه-پرداخت-حقوق-مزاياي-كاركنان-انتقالي-سال-۱۴۰۰و-پيش-بيني-اعتبار-مربوطه-لايحه-بودجه-۱۴۰۱به-شماره-۱۵۶۶۸۵مورخ-۱۴۰۰-۴-۸ -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي در سال ۱۴۰۰و پيش بيني اعتبار مربوطه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱به شماره ۱۵۶۶۸۵مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ -------------------------------------------------- متن :   دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي در سال ۱۴۰۰و پيش بيني اعتبار مربوطه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱به شماره ۱۵۶۶۸۵مورخ ۱۴۰۰/۴/۸