سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 اسفند 1400 ساعت 14:22 https://www.thmporg.ir/news/5957/طرح-های-پژوهشی-خاتمه-یافته -------------------------------------------------- عنوان : طرح های پژوهشی خاتمه یافته -------------------------------------------------- متن : جهت دریافت هر فایل بر روی آن کلیک نمایید 1-بررسی وضعیت شاخص های توسعه استان و راهکار های بهبود آن 2- بررسی وضعیت شاخص های بهره وری کارکنان اداره کل   اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران  و الگوی عملی ارتقای آن 3-بررسی روند تغییرات میزان بروز خطر باقیمانده ایدز هپاتیت C و هپاتیت B در انتقال خون استان تهران بین سال های 1387 لغایت 1396 4-طراحی نظام بازاریابی محصولات گلخانه ای استان تهران با تاکید بر بازاریابی خارجی 5-بررسی راهکارهای کاهش مخاطرات سرمازدگی در باغا‌های استان تهران 6-تولید ماهی قزل آلای سالم با رویکرد پیاده سازی اصول امنیت زیستی در مزرعه 7-بررسی امکان کاربرد امواج میکرو ویو برای کنترل علف های هرز زراعی و باغی غالب استان تهران 8-ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی های مراکز پژوهشی، فنی مهندسی و تحقیق و توسعه دارای پروانه استان تهران مبتنی بر نیاز سنجی اطلاعاتی کاربران 9-بررسی میزان اثربخشی خط مشی اصل 44 در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران 10-تدوین اطلس آسیب های اجتماعی استان تهران 11-آسیب شناسی فرآیند معاملات دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) 12-اندازه گیری فلزات سنگین(سرب،کادمیوم و جیوه)در شیر پاستوریزه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/انسیتو تغذیه 13-سنجش و ارزیابی میزان افلاتوکسین  M1در شیر پاستوریزه استان تهران 14-بررسی ایمنی زایی واکسن‌های کشته آنفلوانزای طیور مورد مصرف در گله‌های H5 پولت تخمگذار تجاری استان تهران در نیمه اول سال 1399 15-آسیب شناسی و بررسی تحلیلی توسعه منابع انسانی در استان تهران 16-بررسی وضعیت اوراق مالی اسلامی در پیشبرد طرح های عمرانی و تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت در استان تهران 17-طرح بررسی عمق برداشت اصولی و فنی در معادن شن و ماسه آبرفتی در استان تهران 18-ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران با موضوع حضوربانوان در استادیوم‌های ورزشی، شناسایی فرصت‌ها، تهدید‌ها و ارائه راهکار 19-بررسی استفاده از شبکه های مجازی در بین جوانان استان تهران و تاثیر آن بر روابط و مناسبات 20-موانع تحقق دولت الکترونیک در استان تهران و راه حلهای آن 21-فرصت ها و تهدیدهای حضوراتباع خارجی (افغانی)دراستان تهران 22-تبیین وتدوین راهبردهای موثر بر مشارکت مردمی وبنیادهای توسعه درتعاونی های توسعه و  عمرانی شهرستانی بارویکرد کارآفرینی اجتماعی استان تهران 23-اطلس زبانی شهرستان شمیرانات  24-سنجش کیفیت پسابهای تصفیه شده، ارزیابی اثرات و ریسک سلامت استفاده از این پسابها جهت مصارف کشاورزی در استان تهران 25-تهیه طرح جنگلداري چندمنظوره با رويکرد حفاظتی و توسعه توريسم در جنگلهاي گز شهرستانهاي ورامین و پیشوا  26- بررسی میزان آگاهی معلولان تحت پوشش و خانواده های آنان از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز مجدد معلولیت  27-بررسی روش های مختلف اصلاح ترک های انعکاسی روکش آسفالتی اجرا شده بر روی روسازی بتن های غلتکی 28- افزایش بهره وری منابع پایه، بهبود و ارتقائ شرایط فعلی کشت های گلخانه ای با تاکید بر سلامت محصول و کاهش مصرف کود و سم 29-جانمایی نقاط امن جهت تخلیه و اسکان اضطراری برای مواقع بحران  استان تهران  30-اطلس مردم نگاری استان تهران- فاز یک پزشکی مردمی در شهرستان­های شمیرانات و دماوند 31-بررسی امکان توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار استان تهران