سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 27 تير 1400 ساعت 14:26 https://www.thmporg.ir/gallery/5542/1/گزارش-تصویری-برگزاری-چهارمین-جلسه-شورای-معاونین-مدیران-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری چهارمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان -------------------------------------------------- ظهر روز یکشنبه 27 تیرماه 1400 چهارمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان در سال جاری با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و کلیه معاونین و مدیران سازمان برگزار شد. متن :