سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 21 تير 1400 ساعت 14:18 https://www.thmporg.ir/gallery/5524/1/گزارش-تصویری-برگزاری-دهمین-جلسه-کمیته-مدیریت-عملکرد -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری دهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد -------------------------------------------------- بعد از ظهر دوشنبه 21 تیر ماه 1400 دهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه،نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی و سایر حضار تشکیل شد. متن :