سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 16 دی 1399 ساعت 18:38 https://www.thmporg.ir/gallery/5109/1/گزارش-تصویری-سومین-جلسه-کمیته-ساختار-نیروی-انسانی-شورای-راهبری-توسعه-مدیریت-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: سومین جلسه کمیته ساختار نیروی انسانی شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران -------------------------------------------------- سومین جلسه کمیته ساختار نیروی انسانی شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران به منظور بررسی چالش‌های ساختار سازمانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. متن :