سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:21 https://www.thmporg.ir/news/6108/دستور-العمل-اجرايي-بند-ه-تبصره-۹-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۰-كل-كشور -------------------------------------------------- عنوان : دستور العمل اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور -------------------------------------------------- متن :   دستور العمل اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور