سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 24 مرداد 1400 ساعت 9:42 https://www.thmporg.ir/note/5398/گزارشات-عملکردی-معاونت-هماهنگی-برنامه-بودجه -------------------------------------------------- عنوان : گزارشات عملکردی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه -------------------------------------------------- متن : مقایسه ضریب حقوق کارکنان 1400 و 1401 مقایسه ضوابط اجرایی1400 و 1401  قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایداردر مناطق روستایی و عشایري سند آمایش استان تهران سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای استان تهران گزارش عملکرد 7 ساله دولت در استان تهران اینفوگراف جغرافیای اقتصادی استان تهران اینفوگراف ساز و کار سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان تهران