سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 خرداد 1400 ساعت 17:07 https://www.thmporg.ir/news/5677/سوالات-متداول-حوزه-ریاست-روابط-عمومی -------------------------------------------------- عنوان : سوالات متداول حوزه ریاست و روابط عمومی -------------------------------------------------- متن : 1-چگونه می‌توان آمار، داده و اطلاعات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران درخواست نمود؟ بدین منظور در صفحه اصلی وبسایت سازمان به آدرس www.thmporg.ir وارد شده و از منوی حقوق شهروندی زیرمنوی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را انتخاب نموده و در صفحه بازشده طبق راهنما آمار، داده و اطلاعات درخواستی را ثبت نمایید. 2-چگونه می‌توان پیشنهادات، شکایات و انتقادات خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ارائه نمود؟ برای این کار دو روش وجود دارد: الف) صندوق فیزیکی: که در قسمت ورودی سازمان نصب شده است و نظرات ذینفعان در قالب فرم شماره 2 از طریق آن دریافت می گردد. ب) صندوق مجازی: لینک این صندوق در صفحه اول وب سایت سازمان قرارداده شده. پس از ورود به صفحه نظرسنجی می‌توانید با تکمیل فرم اقدام به ثبت نظرات خود نمایید . 3-چگونه می‌توان وقوع فساد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران را گزارش نمود؟ ارتباط با بازرس سازمان برای گزارش موارد وقوع فساد به دو صورتامکان پذیر است: الف-صندوق فیزیکی: در قسمت ورودی سازمان نصب شده و گزارشات از طریق فرم قرارداده شده در کنار صندوق قابل دریافت است. ب-صندوق مجازی: برای ارسال گزارش به صورت مجازی از منوی گزارش وقوع فساد، فرم معرفی تخلف را انتخاب و سپس اقدام به تکمیل آن نمایید.