سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 29 خرداد 1400 ساعت 10:43 https://www.thmporg.ir/news/5488/نسخه-درمانی-نام-سند-آمایش-استان-تهران -------------------------------------------------- عدالتی مطرح کرد عنوان : نسخه درمانی به نام سند آمایش استان تهران -------------------------------------------------- معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، اجرای سند آمایش استان تهران را راهکار رفع مشکلات کنونی استان تهران دانست. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت:«آینده ایران به تهران وابسته است و راه‌حل مشکلاتی که در تهران هست نیز در سند آمایش استان دیده شده است». وی افزود:«تهران 1+30 استان کشور است و با مشکلات متعددی از حاشیه‌نشینی گرفته تا محیط زیستی روبه‌روست و با سه اولویت محیط زیست و اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی و امنیتی ، سند آمایش استان تهران تدوین شده است». عدالتی ادامه داد:«مدیریت یکپارچه شهری و سرزمینی و همسو کردن شهرداری تهران در این مدیریت یکی از اهداف سند آمایش استان تهران است و پس از این موضوع در پی هویت‌بخشی به مناطق پیرامون استان هستیم تا شخصیت اجتماعی و اقتصادی هر منطقه مشخص شود». معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره رویکرد سند برای کاهش جمعیت استان تهران گفت:«جمعیت برگرفته از دو شاخص رشد طبیعی و رشد واقعی است که در سند آمایش بدین‌گونه به آن پرداخته شده که اگر زیرساخت جمعیت‌پذیری را محدود کنیم یعنی امکانات مناطق جمعیت‌پذیر را کاهش دهیم، نتیجه آن به مرور کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت است». عدالتی خاطرنشان کرد:«نقاط بحرانی استان تهران از منظر جمعیت‌پذیری مشخص شده و امکان افزایش محدوده در این مناطق وجود ندارد چراکه اگر جمعیت همین‌گونه رها شود جمعیت تهران از 20 میلیون نیز فراتر می‌رود». وی گفت:«شهر تهران در حال زنانه و پیر شدن است در صورتی که اطراف تهران در حال مردانه و جوان‌تر شدن است و هر نقطه استان تعریف خاص خود را در سند دارد». عدالتی در خصوص معضل کم‌آبی نیز افزود:«استان تهران بیشترین مصرف آب را در حوزه سکونتی دارد و هرقدر محدوده سکونتی کوچک‌تر شود مسلما مصرف آب نیز بهتر کنترل می‌شود و در این راستا در پی مدیریت پساب‌ها نیز هستیم». وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد:«به دنبال تمرکززدایی از تهران به شهرستان‌ها هستیم و موضوع مراقبت همگانی شهروندان و گفتمان‌سازی در خصوص سند آمایش سرزمین بسیار اثرگذار است».