سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 19 مهر 1402 ساعت 8:22 https://www.thmporg.ir/video/6685/افتتاح-بیمارستان-کودکان-حکیم-حضور-رییس-جمهور -------------------------------------------------- عنوان : افتتاح بیمارستان کودکان «حکیم» با حضور رییس جمهور -------------------------------------------------- متن :