سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 29 خرداد 1401 ساعت 9:38 https://www.thmporg.ir/gallery/6116/1/بررسی-طرح-های-مطالعاتی-آمار-حضور-رئیس-مدیران-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : بررسی طرح های مطالعاتی آمار با حضور رئیس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران -------------------------------------------------- متن :