سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:21 https://www.thmporg.ir/news/6107/بخشنامه-نحوه-ارائه-گزارش-عملكرد-دستگاه-هاي-اجرايي-داراي-اعتبار-هزينه-اي-مصوب-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۰ -------------------------------------------------- عنوان : بخشنامه نحوه ارائه گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبار هزينه‌اي مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ -------------------------------------------------- متن :   بخشنامه نحوه ارائه گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبار هزينه‌اي مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰