سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 14:45 https://www.thmporg.ir/news/6206/گزارش-عملکرد-مدیریت-نظام-فنی-اجرایی-1400 -------------------------------------------------- عنوان : گزارش عملکرد مدیریت نظام فنی و اجرایی 1400 -------------------------------------------------- متن : عملکرد مدیریت نظام فنی و اجرایی 1400