سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 26 اسفند 1400 ساعت 11:13 https://www.thmporg.ir/gallery/5955/1/نشست-مجازی-بررسی-نحوه-ارزیابی-عملکرد-دستگاه-های-اجرایی-درسال-1400-گزارش-تصویری -------------------------------------------------- عنوان : نشست مجازی بررسی نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی درسال 1400 + گزارش تصویری -------------------------------------------------- نشست مجازی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها پیرامون موضوع بررسی نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی درسال 1400 برگزار شد. متن : در این نشست که با حضور میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رفیع زاده معاون نوسازی اداری و منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد، روسا و معاونین سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها روز سه شنبه 24 اسفند برگزار شد، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی بر توجه به شاخصهای عدالت، رضایت مردم ، بهره وری و رشد و استفاده نوآورانه از ظرفیت های مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تاکید کرد. رفیع زاده نیز چگونگی  تقویت تعامل با استانها و استفاده از ظرفیت سازمان های مدیریت و برنامه ریزی برای ارزیابی دستگاه های اجرایی استان را تبیین کرد. منصوری نیز کلیات فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 1400 را تشریح نمود در پایان نشست نیز به سوالات پاسخ داده شد. در این نشست علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استان تهران چالش های استانها در اجرای سیاست های ابلاغی حوزه اداری، استخدامی و ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور با استانها را بیان کرد.