سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 10:06 https://www.thmporg.ir/news/6134/سامانه-جامع-مدیریت-عملکرد -------------------------------------------------- عنوان : سامانه جامع مدیریت عملکرد -------------------------------------------------- متن : سامانه جامع مدیریت عملکرد