سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 21 ارديبهشت 1401 ساعت 18:20 https://www.thmporg.ir/gallery/6035/1/گزارش-تصویری-حضور-رئیس-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران-کمیته-شهرستان-قرچک-بازدید-طرح -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک و بازدید از طرح ها -------------------------------------------------- متن :