سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 28 ارديبهشت 1401 ساعت 23:28 https://www.thmporg.ir/gallery/6044/1/گزارش-تصویری-حضور-رئیس-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران-کمیته-شهرستان-بهارستان-بازدید-طرح -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در کمیته برنامه ریزی شهرستان بهارستان و بازدید از طرح ها -------------------------------------------------- متن :