سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 18 اسفند 1401 ساعت 10:31 https://www.thmporg.ir/news/6477/یازدهمین-جلسه-کارگروه-اعتبارسنجی-موسسات-آموزشی-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : یازدهمین جلسه کارگروه اعتبارسنجی موسسات آموزشی برگزار شد -------------------------------------------------- یازدهمین جلسه کارگروه اعتبارسنجی موسسات آموزشی در سال ۱۴۰۱ به ریاست حسین محمودی سفید کوهی سرپرست مرکز آموزش و پژوهش های آینده نگری و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. متن : در این جلسه پرونده پنج موسسه آموزشی بخش خصوصی در گروه‌های مختلف آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و پروانه فعالیت چهار موسسه آموزشی نیز به مدت ۳۶ ماه تمدید شد. گروه آموزش و توانمند سازی