سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 12 بهمن 1399 ساعت 4:10 https://www.thmporg.ir/gallery/5199/1/گزارش-تصویری-بازدید-مسعود-شفیعی-پروژه-احداث-هنرستان-جامع-گلستان -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: بازدید مسعود شفیعی از پروژه احداث هنرستان جامع گلستان -------------------------------------------------- متن :