سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 16 فروردين 1400 ساعت 9:08 https://www.thmporg.ir/news/5314/تاکید-رییس-سازمان-مدیریت-توسعه-انسان-محور -------------------------------------------------- در جلسه با گروه برنامه‌ریزی، آمایش و بهره‌وری مطرح شد عنوان : تاکید رییس سازمان مدیریت بر توسعه انسان‌محور -------------------------------------------------- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بر توسعه مبتنی بر انسان تاکید و توسعه انسان محور را مورد توجه قرارداد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی در جلسه با گروه برنامه‌ریزی، آمایش و بهره‌وری با بیان اهمیت توسعه انسان‌محور گفت:«در آخرین متدهای توسعه، توسعه مبتنی بر انسان مورد تاکید است و در کنار مولفه‌های اقلیمی، عنصر انسان نیز در خدمت توسعه قرار گرفته است». وی افزود:«بیشتر متغیرهای ما کمی و همراه با اعداد و ارقام است در صورتی که مولفه کیفی انسان مغفول مانده و لازم است وارد ادبیات توسعه شود، مولفه انسانی که ایده‌ها و خلاقیت را به عرصه توسعه راه می‌دهد». شفیعی با بیان اینکه ایده‌آل این است که تمامی فرصت‌ها و محدودیت‌ها مورد استفاده در نقشه‌های آمایشی به وضوح مشخص باشد، خاطرنشان‌کرد:«اگر در نقشه‌ها با یک دید کلی بتوان همه جوانب مورد نیاز برای هر دستگاه یا سازمان را مورد توجه قرار دارد، سهولت در استفاده از سند آمایش و تسری آن در امور بیشتر می‌شود». وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی و اجرایی تا جای ممکن باید تجسم فضایی داشته باشد، ادامه داد:«تجسم فضایی امکان تفسیرهای نابه‌جا از سند را به حداقل کاهش می‌دهد و امکان احصا نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدها را فراهم می‌کند». رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه گفت:«تصمیم‌گیری برای هویت‌بخشی در هر منطقه باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در آن انجام شود و امکان اجرا شدن تغییرات نیز فراهم شود».