سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 31 خرداد 1401 ساعت 12:41 https://www.thmporg.ir/gallery/6124/1/سومین-نشست-کارگروه-اعتبار-سنجی-موسسات-آموزشی-سالجاری-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : سومین نشست کارگروه اعتبار سنجی موسسات آموزشی در سالجاری برگزار شد -------------------------------------------------- سومین نشست کارگروه اعتبار سنجی موسسات آموزشی در سال 1401 با حضور منصور احمدی سرپرست مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری استان تهران و غلامرضا شجاعی رئیس گروه آموزش و توانمندسازی برگزار شد. متن :