سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 16 ارديبهشت 1401 ساعت 11:57 https://www.thmporg.ir/gallery/6025/1/گزارش-تصویری-نهمین-آزمون-استخدامی-مشترک-فراگیر-دستگاه-های-اجرایی-ویژه-آموزش-پرورش -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری نهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ویژه آموزش و پرورش -------------------------------------------------- نهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ویژه آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ در روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه سالجاری با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد. متن :   به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، آزمون مذکور در 29 حوزه در سطح شهرستان های استان تهران برگزار  شد. تعداد داوطلبین این آزمون 44057 نفر است که از این تعداد 34556 نفر، زن و تعداد 9292 نفر مرد  و 209 داوطلب را معلولین تشکیل می دهند.