سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 16 بهمن 1399 ساعت 12:33 https://www.thmporg.ir/gallery/5224/1/گزارش-تصویری-شصت-هفتمین-جلسه-ستاد-فرماندهی-اقتصاد-مقاومتی-استان-تهران-حضور-همتی-رئیس-کل-بانک-مرکزی -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: شصت و هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی -------------------------------------------------- متن :