سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 خرداد 1400 ساعت 9:13 https://www.thmporg.ir/note/5387/سوابق-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : سوابق سازمان -------------------------------------------------- متن : روسای پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران .