سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 17 مهر 1400 ساعت 11:57 https://www.thmporg.ir/gallery/5684/1/گزارش-تصویری-برگزاری-سیزدهمین-جلسه-شورای-معاونین-مدیران-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری سیزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان -------------------------------------------------- صبح روز شنبه 17 مهرماه 1400 سیزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور مسعود شفیعی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و معاونین و مدیران سازمان برگزار شد. متن :