سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 26 خرداد 1400 ساعت 13:09 https://www.thmporg.ir/gallery/5486/1/گزارش-تصویری-برگزاری-هشتمین-جلسه-کمیته-مدیریت-عملکرد-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری هشتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان -------------------------------------------------- چهارشنبه 26 خرداد‌ماه 1400 هشتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه،نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی و سایر حضار تشکیل شد. متن :