سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 19 خرداد 1400 ساعت 14:38 https://www.thmporg.ir/news/5468/سامانه-بازخوردی-کلید-ارزشیابی-مبنای-عملکرد -------------------------------------------------- شفیعی تاکیدکرد عنوان : سامانه بازخوردی؛ کلید ارزشیابی بر مبنای عملکرد -------------------------------------------------- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در هشتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، بر لزوم ارزشیابی همکاران بر مبنای عملکرد و تاثیر عملکرد بر نظام جبران خدمت تاکیدکرد. متن : به گزارش روابط‌ عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی در این جلسه با بیان این مطلب گفت:«با عملیاتی‌شدن سامانه مدیریت بر مبنای عملکرد کارمندان می‌توانیم با بهبود و توسعه عملکرد و قابلیت‌های کارمندان موفقیت پایدار سازمان را رقم زنیم». وی افزود:«در ارزشیابی از همکاران باید نظارت مستمر بر فرآیند ارزشیابی صورت گیرد تا با برنامه‌ریزی غلتان در هر مرحله امکان بازگشت به عقب و ترمیم نقاط ضعف برای همکاران فراهم شود و در نظام پرداخت جبران نیز تحقق فعالیت‌ها در نظر گرفته شود». شفیعی پس از ارائه توضیحات نماینده شرکت بهین گستر گیتی درباره سامانه مدیریت بر مبنای عملکرد این شرکت گفت:«هر فرد در کارنامه پرسنلی خود نمره ارزشیابی دارد که متاسفانه اکنون تنها به‌صورت فرمالیته داده می‌شود و محرکی برای عملکرد بهتر در همکاران نیست». وی با اشاره به آسیب‌شناسی نمرات ارزشیابی که سال‌های پیش به همکاران سازمان به این شیوه داده می‌شد، خاطرنشان‌کرد:«امتیازدهی به همکاران در پایان هر سال، شتابان و با دقت کم صورت می‌گرفت و از آنجا که تنها یکبار در سال این اقدام انجام می‌شد امکان ارائه بازخورد به کارمند برای اصلاح عملکرد وجود نداشت». رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد:«هدف از ارزشیابی، آگاهی کارمند از میزان رضایت سازمان از اوست تا بداند عملکردش چگونه بوده و چگونه باید باشد و فرصت اصلاح عملکرد داشته باشد». وی با بیان اینکه سامانه‌ای نیاز داریم که در دوره‌های زمانی سه، شش یا نه ماهه بازخورد به همکاران ارائه دهد، افزود:«با این اقدام کارمند امکان جبران دارد و می‌تواند با معیارهای رضایت سازمان،خود را تطبیق دهد». شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:«این سامانه باید بتواند معیار استانداردی برای ارزیابی‌کننده‌ها خصوصا در زمینه شاخص‌های عمومی ارائه دهد تا همه افراد با سنجه‌های مشخص سنجیده شوند و نمرات غیر استاندارد به افراد داده نشود».