سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 10:50 https://www.thmporg.ir/note/5396/گزارشات-عملکردی-حوزه-ریاست-روابط-عمومی -------------------------------------------------- عنوان : گزارشات عملکردی حوزه ریاست و روابط عمومی -------------------------------------------------- متن : گزارش عملکرد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به تفکیک سال 1399-1400-1401-1402 گزارش آسیب شناسی و بهبود عملکرد 1400 گزارش صیانت از حقوق شهروندان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال 1399