سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 24 مهر 1400 ساعت 12:29 https://www.thmporg.ir/gallery/5693/1/گزارش-تصویری-برگزاری-چهاردهمین-جلسه-شورای-معاونین-مدیران-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری چهاردهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان -------------------------------------------------- صبح روز شنبه 24 مهرماه 1400 چهاردهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور مسعود شفیعی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و معاونین و مدیران سازمان برگزار شد. متن :