سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 4 بهمن 1399 ساعت 13:25 https://www.thmporg.ir/gallery/5170/1/گزارش-تصویری-دهمین-جلسه-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران -------------------------------------------------- متن :