سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 6 تير 1401 ساعت 8:03 https://www.thmporg.ir/gallery/6142/1/بازدید-عملکرد-سد-مخزنی-نم-رود-طرح-انتقال-آب-تهران -------------------------------------------------- عنوان : بازدید از عملکرد سد مخزنی نم‌رود و طرح انتقال آب به تهران --------------------------------------------------  برنامه بازدید از عملکرد و فعالیت سد نم‌رود و طرح علاج بخشی سد لار و انتقال آب به تهران روز یکشنبه پنجم تیرماه با حضور مهندس حميد اماني همداني معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فرخ مسجدی رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر علاءالدین ازوجی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مهندس بهزاد پارسا مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران و مهندس مهام رییس گروه زیربنایی و تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد. متن :