سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 6 تير 1400 ساعت 11:44 https://www.thmporg.ir/gallery/5503/1/گزارش-تصویری-نخستین-جلسه-کمیته-مدیریت-سبز -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: نخستین جلسه کمیته مدیریت سبز -------------------------------------------------- یکشنبه 6 تیرماه 1400 نخستین جلسه کمیته مدیریت سبز با حضور سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان، پرویز قوامی‌نژاد؛مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و سایر اعضا برگزار شد. متن :