سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 5 تير 1400 ساعت 14:09 https://www.thmporg.ir/gallery/5502/1/گزارش-تصویری-نشست-مجازی-موضوع-عملکرد-معاون-محترم-امور-مجلس-توسعه-منطقه-ای-سازمان-برنامه-بودجه-کشور -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: نشست مجازی با موضوع گزارش عملکرد معاون محترم امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور -------------------------------------------------- شنبه 5 تیرماه 1400 نشست مجازی با موضوع گزارش عملکرد معاون محترم امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و پرسنل معاونت هماهنگی برنامه‌ و بودجه برگزار شد. متن :