سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 26 مهر 1400 ساعت 13:30 https://www.thmporg.ir/gallery/5700/1/گزارش-تصویری-تقدیر-کارشناسان-ارزیابی-شاخص-های-اختصاصی-عمومی-دستگاه-های-اجرایی-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: تقدیر از کارشناسان ارزیابی شاخص‌های اختصاصی و عمومی دستگاه‌های اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران -------------------------------------------------- ظهر روز دوشنبه 26 مهرماه 1400 جلسه تقدیر از کارشناسان ارزیابی شاخص‌های اختصاصی و عمومی دستگاه‌های اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علي شيرين؛معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان و کلیه کارشناسان ارزیاب برگزار شد. در این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از کارشناسان ارزیاب تقدیر و از زحماتشان تشکر کرد. متن :