سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:04 https://www.thmporg.ir/news/6105/بخشنامه-برنامه-بودجه-سال-۱۴۰۱-نهادهاي-عمومي-غيردولتي -------------------------------------------------- عنوان : بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ نهادهاي عمومي غيردولتي -------------------------------------------------- متن :   بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ نهادهاي عمومي غيردولتي