سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 26 تير 1400 ساعت 14:39 https://www.thmporg.ir/gallery/5539/1/گزارش-تصویری-برگزاری-جلسه-بررسی-راهکار-های-راهبری-بهره-وری -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری جلسه بررسی راهکار‌های راهبری بهره‌وری -------------------------------------------------- ظهر شنبه 26 تیرماه 1400 جلسه بررسی راهکار‌های راهبری بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، دکتر فرج‌پور؛عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پرستو شولستانی؛نماینده معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برگزار شد. متن :