سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 28 ارديبهشت 1401 ساعت 14:09 https://www.thmporg.ir/gallery/6042/1/گزارش-تصویری-اولین-جلسه-کارگروه-آموزش-ترویج-ضوابط-نظام-فنی-اجرایی -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: اولین جلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی گزارش تصویری: اولین جلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی -------------------------------------------------- متن :