سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 تير 1401 ساعت 19:28 https://www.thmporg.ir/gallery/6141/1/جلسه-آموزشی-طرح-سرشماری-گاوداری-های-صنعتی-استان-تهران-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : جلسه آموزشی طرح سرشماری گاوداری های صنعتی استان تهران برگزار شد -------------------------------------------------- جلسه آموزشی و هماهنگی طرح سرشماری گاوداری های صنعتی استان تهران با حدود حجم 4800 نمونه برگزار شد. متن :