سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 31 خرداد 1400 ساعت 14:03 https://www.thmporg.ir/news/5494/فراخوان-جذب-نیروی-آمارگیر -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان جذب نیروی آمارگیر -------------------------------------------------- جذب نیروی آمارگیر، جهت اجرای طرح های آماری، در سامانه اطلاعات آماری استان متن : معاونت آمار سازمان سازمان مدیریت استان تهران به منظور جذب نیروی آمارگیر، جهت اجرای طرح های آماری، در سامانه اطلاعات آماری استان و در قسمت ثبت نام متقاضیان شرکت در طرح های آمارگیری، فرم ثبت نام را طراحی نموده است که داوطلبان با ورود به سامانه، اقدام به تکمیل اطلاعات مورد نیاز می نمایند.  همچنین در آگهی دعوت به همکاری، که در همین سامانه تعبیه شده است، علاقه مندان با ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی با شماره  10002000550005 اقدام به ثبت نام می نمایند. فرم ثبت مشخصات متقاضیان دعوت به همکاری