سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 7 بهمن 1399 ساعت 20:29 https://www.thmporg.ir/news/5188/برپایی-پنجمین-جلسه-کمیته-توسعه-دولت-الکترونیک-هوشمندسازی -------------------------------------------------- عنوان : برپایی پنجمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی -------------------------------------------------- پنجمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در این جلسه با اشاره به سیاست‌های دولت در کاهش مراجعه مستقیم به دستگاه‌های اجرایی، گفت:« این تصمیم با شیوع ویروس کرونا در کشور با جدیت دنبال می شود و تمامی فرآیندهایی که قابلیت ارائه الکترونیکی دارند باید به این جریان بپیوندند.»  در این جلسه گزارشی از وضع موجود پیاده‌سازی دولت الکترونیک و فرآیند هوشمندسازی در سازمان ارائه و پیشنهاداتی در خصوص کاهش فعالیت‌های حضوری در دبیرخانه سازمان بیان شد. در پایان این جلسه همچنین مقررشد راهکارهای اجرایی در خصوص کاهش تقاضاهای دریافتی و ارسالی در حوزه نظام فنی و اجرایی و راه اندازی درگاهی برای دریافت این تقاضاها در سایت الکترونیکی سازمان در جلسات آینده با حضور پرویز قوامی‏نژاد معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بررسی شود.