سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 7 تير 1400 ساعت 15:39 https://www.thmporg.ir/gallery/5511/1/گزارش-تصویری-نخستین-جلسه-کمیته-ساختار-فناوری-های-مدیریتی-سال-1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: نخستین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی در سال 1400 -------------------------------------------------- بعد‌از‌ظهر دوشنبه 7 تیرماه 1400 نخستین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی در سال جاری با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی شیرین؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان و سایر اعضاء برگزار شد. متن :