سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 28 خرداد 1401 ساعت 13:10 https://www.thmporg.ir/gallery/6114/1/دیدار-مدیرعامل-شرکت-آب-فاضلاب-رئیس-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران -------------------------------------------------- متن :