سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 8 آبان 1400 ساعت 12:52 https://www.thmporg.ir/gallery/5718/1/گزارش-تصویری-برگزاری-شانزدهمین-جلسه-شورای-معاونین-مدیران-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری شانزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان -------------------------------------------------- صبح روز شنبه 8 آبان‌ماه 1400 شانزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور مسعود شفیعی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و معاونین و مدیران سازمان برگزار شد. متن :