سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:27 https://www.thmporg.ir/news/6113/قوانين-مقررات-مرتبط-سازمان-برنامه-بودجه-كشور-پايگاه-ملي-اطلاع-رساني -------------------------------------------------- عنوان : قوانين و مقررات مرتبط با سازمان برنامه و بودجه كشور در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور -------------------------------------------------- متن : قوانين و مقررات مرتبط با سازمان برنامه و بودجه كشور در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور