سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 2 بهمن 1401 ساعت 9:46 https://www.thmporg.ir/gallery/6410/1/دومین-جلسه-بررسی-انتخاب-عناوین-پیشنهادی-پژوهشی-دستگاه-های-اجرایی-استان-تهران -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : دومین جلسه بررسی و انتخاب عناوین پیشنهادی پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران -------------------------------------------------- دومین جلسه بررسی و انتخاب عناوین پیشنهادی پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران، دوم بهمن ماه سال جاری با حضور حسین محمودی سرپرست آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد. متن :