سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 24 آبان 1400 ساعت 14:40 https://www.thmporg.ir/gallery/5754/1/گزارش-تصویری-برگزاری-سیزدهمین-جلسه-کمیته-مدیریت-عملکرد-سازمان-سال-1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: گزارش تصویری: برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان در سال 1400 -------------------------------------------------- ظهر دوشنبه 24 آبان‌ماه 1400 سیزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان با حضور شهرام عدالتی؛سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط‌عمومی سازمان و دبیر کمیته، مسعود افشین؛معاون آمار و اطلاعات سازمان، محمد غیبی؛رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان، یونس مهام؛رئیس گروه تولیدی و زیربنایی سازمان، محمد فراهانی؛رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان، و شهلا حسنی؛کارشناس حوزه ریاست سازمان تشکیل شد. متن :